01135330773

info@toroudshomal.com

درباره ما

شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال در سال 1386 با شماره اقتصادی 411357498758 و شناسه ملی 10760195575 با شماره 1522 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است. شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال بنابر مأموریت خویش دایر بر صیانت از میراث فکری علوم انسانی و اشاعۀ آن، عزم راسخ دارد تا با برگزاری سالانه چندین کنفرانس با موضوعات حساس و جدید و در اختیار قرار دادن کلیه دستاوردهای علمی کنفرانس ها و ژورنالهای علمی و فعالیتهای پژوهشی خویش برای عموم، گامی کوچک اما موثر در اعتلای جوامع بشری بردارد.

 از این رو با راه اندازی مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی برای نخستين بار در پنج حوزه تحریم اقتصادی، اقتصاد و مدیریت نفت و گاز‌، کارآفرینی، اقتصاد سبز و اقتصاد و مدیریت نظامی همت گماشته است. و در صدد معرفی آن به مراکز علمی و پژوهشی بین المللی بوده تا از طریق آن بحث ادبیات اقتصاد مقاومتی را هر چه بیشتر در ادبیات اقتصادی جهان وارد نماید.

 همچنین با راه اندازی شبکه علمی و اجتماعی پژوهشگران ایرانی برای مديريت منابع علمی مهم و رو به رشد نیز چاره‌انديشي نموده و اهداف بسیار والایی از راه اندازی سایت مورد نظر دارد.

این شرکت علاوه بر ارائه خدمات پژوهشی و علمی گوناگون شامل انجام طرحهای پژوهشی، برگزاری همایشهای علمی تخصصی و پروژه های تحقیقات بازار و ... به انجام کارهای مشاوره ای تجاری سازی و صنعتی نیز می پردازد. و در زمينه تهيه گزارشات توجيهي و امکانسنجی براي متقاضيان سرمايه گذاري طرحها و تجاری سازی ایده ها و راه اندازی واحدهاي صنعتي و تجاری همت گذاشته است.

 اهم موضوع فعاليت شركت مشتمل بر موارد زير مي باشد:

* برگزاری سالانه همایش های پژوهشی و صنعتی

* مدیریت و مالکیت مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی

* مدیریت و مالکیت سایت شبکه پژوهشگران ایرانی

* انجام طرح های پژوهشی

* انجام پروژه های تحقیقات بازار(MR)

* تهیه طرح های تجاری(BP) و امکان سنجی پروژه ها(FS) و جذب سرمایه گذار

* مشاوره تجاری سازی، سرمایه گذاری و ارزیابی اقتصادی پروژه ها

* برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی

* مدیریت و راه اندازی ژورنالهای علمی و پژوهشی الکترونیکی و غیر الکترونیکی

* پیاده سازی ژورنالها و مجلات دیجیتال مبتنی بر حاملهای رایانه ای و تهیه و تدوین نرم افزارهای علمی و پژوهشی

* ایجاد پایگاههای داده ای و شبکه های علمی و پژوهشی

  حامیان و همکاران کنفرانس ها

 

وبسایت های ما

http://www.toroudshomal.com

کنفرانس ها:

http://con.toroudshomal.com

http://ge.toroudshomal.com

http://cnf.toroudshomal.com

http://co.toroudshomal.com

ژورنال:

http://www.oajre.com

سایت های دیگر:

http://events.toroudshomal.com

http://tv.toroudshomal.com

http://www.irangn.ir